08-411 72 00 kundservice@soundab.se

Sahara wall

Väggpanelen är helt gjord i kork, ett naturmaterial med utmärkta akustiska egenskaper. Formen är enkel och lika spontan som en linje dragen med fingret i sanden, och en perfekt utgångspunkt för att bilda mönster av skiftande slag.

Extra information

Material      Kork

Form     En modell

Kulörer      En kulör

Produktdetaljer

Möjligheterna sträcker sig från det asymmetriska till det symmetriska, från geometriskt strikta mönster till levande och växlande formationer som sanddyner.

Sahara tillverkas av spillmaterial från produktionen av vinkorkar på en fabrik i Portugal. Korkproduktionen sker i samklang med naturen och fyller en viktig ekologisk funktion, då den bevarar landets vackra lundar och skogar av korkek, som utgör livsmiljö för bland annat kejsarörn. Utan korktillverkning riskerar korkskogarna att ersättas av jordbruksmark.