08-411 72 00 kundservice@soundab.se

Triline wall

Triline Wall åstadkommer ett bättre ljudlandskap genom att både splittra och absorbera ljudvågorna. Samtidigt skapar triangelformen i samverkan med ljuset visuell dynamik och rörelse i rummet. 

Extra information

Form      Rektangel med vinklad yta

Kulörer     Finns flera att välja emellan

Storlek      En storlek som kan monteras lodrätt eller vågrätt.

Produktdetaljer

De ljudabsorberande modulerna kan monteras både horisontellt och vertikalt, vilket ger frihet att skapa såväl symmetriska som asymmetriska mönster.