08-411 72 00 kundservice@soundab.se

Sky Ceiling

Det finns alltför många anonyma och dystra innertak som sänker helhetsintrycket av miljön. Sky Ceiling är utvecklat för att ändra på den saken.

Extra information

Storlek      846 x 591 x 120 mm

Montage      Fästes i undertaket med magneter

Kulörer      Finns i flera olika kulörer

Produktdetaljer

Sky Ceiling är att utnyttja takets outnyttjade potential, både när det gäller att förbättra ett rums ljudbild och genomsyra det med visuell energi. Nyckeln är enkelheten. Så vi utvecklade en lösning som gör att Sky Ceiling kan monteras med magneter direkt på ett innertaks metallkonstruktion.

Sky tillverkas utifrån tekniska, miljömässiga och produktionsetiska krav.
– Inga utsläpp till luft, vatten eller mark sker på fabriken under produktionen av Sky.
– Klädsel och fyllning innehåller återvunnet material.
– Ingående material i Sky uppfyller möbelfaktas miljökrav.
– Alla ingående material i Sky är återvinningsbara, antingen som material eller energi.
– Uttjänt produkt demonteras och lämnas på återvinningscentral.