08-411 72 00 kundservice@soundab.se

UTBILDNING I KVALITETSSÄKRAD LJUDMILJÖ

När ni vill ha grundkunskapen ”inhouse” för att kunna optimera ljudmiljöerna på företaget i varje öppen yta och rum utan på egen hand.

kunskap

Gå en kurs och lär dig skapa optimala ljudmiljöer i öppna kontor.

Utbildning i kvalitetssäkrad ljudmiljö, där vi rustar dig med kunskap, metoder, checklistor och andra smarta verktyg för att lösa ljudrelaterade utmaningar på arbetsplatser.

Denna utbildning är utformad för att möta behoven hos tre olika yrkeskategorier: facilitymanagers, inredare och säljare av kontorsinredning.

  • Som facilitymanager är ditt ansvar att säkerställa att kontorsmiljön fungerar smidigt och att medarbetarna trivs och kan fokusera på sina arbetsuppgifter utan att störas av dålig ljudkvalitet. Vår utbildning ger dig de verktyg du behöver för att identifiera och åtgärda ljudproblem på kontoret, vilket leder till ökad produktivitet och nöjdare medarbetare.
  • Som inredare är det viktigt att du kan skapa arbetsmiljöer som inte bara är estetiskt tilltalande utan också uppfyller kraven på en optimal ljudmiljö. Genom vår utbildning lär du dig hur olika materialval och placeringar påverkar ljudet i rummet och hur du kan skapa en balans mellan design och funktionalitet.
  • Slutligen, som säljare av kontorsinredning är det avgörande att du förstår hur olika inredningsval påverkar ljudmiljön i lokalen. Med vår utbildning får du kunskap om hur du kan ge dina kunder bästa möjliga service och hjälpa dem att skapa arbetsplatser där ljudet är en tillgång istället för en störning.

Oavsett din yrkesroll kommer vår utbildning i kvalitetssäkrad ljudmiljö att ge dig de verktyg och den kunskap du behöver för att skapa arbetsplatser där ljudet är en tillgång istället för en störning. Välkommen att ta del av vår utbildning och bli en expert på ljudmiljö i arbetslivet!

Facilitymanager

Som facilitymanager har du kraven på dig att ha ett fungerande kontor med nöjda medarbetare som känner att de kan fokusera på sitt jobb och inte blir störda av en dålig ljudmiljö på kontoret.

Är stökiga ljudmiljöer et återkommande bekymmer för dig i ditt jobb?

Då förstår jag dig! Du vill skapa bra arbetsplatser och produktiva konfortabla miljöer och vet att ljudkaosen i öppna ytor är ett alldeles för vanligt problem.

Vår utbildning i kvalitetssäkrad ljudmiljö för Facility Managers kommer att ge verktygen att skapa optimala ljudmiljöer och arbetsro i varje yta på kontoret.

Då har vi utbildningen för dig!

Inredare

Som inredare är du i behov av att miljön du skapar uppfyller krav och önskemål från företagsledningen och medarbetare så att arbetsmiljön ljudmässigt blir optimal för varje typ av arbetsuppgift. 

Är du inredare och arbetar med kontorsprojekt?

Brukar ljudmiljö och arbetsro vara ett återkommande utmaning i dem?

Eller letar du lösningar på akustikerns tuffa krav som skall vara snygga utan att spränga kundens budget.

Då är denna utbildning för dig!

Säljare av inredning

Som säljare av inredning till kontor vill du ge dina kunder god service och ha koll på hur material och placering av inredning påverkar ljudet i lokalen, så att du alltid har nöjda återkommande kunder.

Är du aktiv inom försäljning av kontorsinredning? Stöter du ofta på frågor och utmaningar kring ljudmiljön?

Vi förstår att ljudmiljön kan utgöra ett hinder i din försäljningsprocess. Oavsett om det handlar om att skapa en mer produktiv arbetsmiljö eller att optimera ljudupplevelsen i konferensrum, så kan vi hjälpa dig.

Kontakta oss idag för att få mer information om våra utbildningsmöjligheter och hur vi kan stödja dig i att erbjuda lösningar som möter dina kunders behov när det gäller ljudmiljö.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Är du aktiv inom försäljning av kontorsinredning? Stöter du ofta på frågor och utmaningar kring ljudmiljön?

Dyk in i en värld av spännande möjligheter genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev, som landar i din inkorg fyra gånger om året! Med varje nyhetsbrev får du en exklusiv biljett till vår inre krets, där du får tillgång till det senaste och mest inspirerande från vår värld.

Låt oss ta dig med på en resa fylld med spännande nyheter, insiderinformation och härliga överraskningar – anmäl dig idag!

forvaring
ScreenIT 30 golv raka 4

Ljudmiljöer i öppna kontor.

Många företag brottas med utmaningar kring ljudmiljön på arbetsplatsen, då anställda ofta påpekar olika problem de stöter på. Här tittar vi på de tre vanligaste ljudproblemen och hur de kan åtgärdas.

På kontoret är det vanligt att stöta på olika ljudrelaterade problem som kan påverka arbetsmiljön och produktiviteten negativt.

Ekande arbetsrum utgör en utmaning, då ljudet reflekteras och förstärks, vilket kan skapa obehag och störningar för de som arbetar där. 

Bland de mest frekventa problemen återfinns ljudstörningar i öppna kontorslandskap, där konversationer och andra ljud lätt sprider sig och kan störa koncentrationen.

Dessutom kan ljud som tar sig mellan rum vara irriterande och distraherande för personalen för att inte tala om utmaningen vid samtal som kräver sekretess.

För att hantera dessa problem finns det olika lösningar tillgängliga.

Lintex Edge 13286 scaled

Genom att identifiera de specifika ljudproblemen på kontoret kan företag skapa en mer behaglig och produktiv arbetsmiljö för sina anställda. För att skapa åtgärder för de specifika ljudutmaningar du identifierat krävs kunskap i ämnet.

Ring oss idag för en personlig dialog om utbildning.