Vaggabsorbenter scaled

Maximera Effektiviteten: Vägen till en Ljudfri Arbetsplats med Ljudabsorbenter 

Letar du ljudabsorbenter? När du letar efter ljuddämpande lösningar för ditt kontor är det viktigt att tänka på flera faktorer för att få ut det bästa av din investering. Väggarna utgör en betydande källa till ljudspridning, men med effektiva ljudabsorbenter kan du förvandla dem till ljudslukare istället. Utforska vår guide för att lära dig hur du optimerar din arbetsplats med ljudabsorbenter och skapar en mer harmonisk och produktiv arbetsmiljö.

I dagens hektiska arbetsmiljöer är en lugn och fokuserad arbetsplats mer eftertraktad än någonsin tidigare. Ljudnivåer och ljudmiljöer kan ha en betydande inverkan på vårt välbefinnande och vår produktivitet. Men när du står inför utmaningen att skapa en ljudfri arbetsplats kan ljudabsorbenter vara nyckeln till framgång.

Att välja rätt ljudabsorbenter för din arbetsplats är avgörande för att skapa den önskade effekten. Med rätt typ av ljudabsorbenter kan du inte bara minska ljudnivåerna utan även förbättra arbetsmiljön för alla anställda. Men att navigera i den breda variationen av tillgängliga produkter kan vara en utmaning i sig.

Därför har vi sammanställt denna guide för att hjälpa dig på vägen mot en mer ljudfri arbetsplats. Vi kommer att gå igenom tre olika saker som är viktiga att ha koll på för att du skall kunna fatta välgrundade beslut och skapa en arbetsmiljö som främjar koncentration och produktivitet.

Om du känner när du läst artikeln att du önskar mer hjälp kan du alltod ringa oss för en dialog om just din ljudmiljö på ert kontor.

Oavsett om du arbetar i ett öppet kontorslandskap eller i mindre individuella rum har vi lösningar som passar just dina behov. Vår målsättning är att hjälpa dig att skapa en lugn och harmonisk arbetsmiljö där varje medarbetare kan trivas och prestera på sin bästa nivå.

Följ med oss på denna resa mot en mer ljudfri arbetsplats och låt oss tillsammans maximera effektiviteten med hjälp av ljudabsorbenter!

Soneo wall 4

1 Välj ett större antal

Det behövs ofta fler ljudabsorbenter än du tror

För att få en god, ljuddämpande effekt är det nödvändigt att ha ganska många ljudabsorbenter. Det räcker tyvärr inte med ett litet ”frimärke” på väggen.

För en påtaglig förbättring i en ekande lokal är vår erfarenhet att den minsta mängd ljudabsorbenter som behövs motsvaras av tio procent av lokalens rumsvolym, räknat i kvadratmeter. Då kommer du att uppleva en påtaglig förbättring. Oftast har du nytta av större mängd än detta, men 10% är minsta-schablonen.

Låt oss exemplifiera: Din lokal är på 100 kvadratmeter med en takhöjd på tre meter. Rumsvolymen är då 300 kubikmeter. Tio procent av detta i kvadratmeter är 30 kvadratmeter – alltså ska den minsta mängd ljudabsorbenter som vi rekommenderar i detta fall täcka just 30 kvadratmeter.

Notera!  Detta är vår minsta-schablon. Om det gäller att reducera störning av samtalsljud i kontorslandskap krävs det påtagligt mer än så.

2 Tjockleken

Välj alltid tjocka absorbenter

 

En ljudabsorbents tjocklek är avgörande för hur effektiv den är. I kontorssammanhang är därför den minsta tjocklek som vi rekommenderar 40 millimeter.

Ljudabsorbenter som är tunnare än så gör helt enkelt inte sitt jobb. De absorberar inte ljudets energi effektivt.

💡 Kan jag höra på en ljudabsorbent att den är bra?

Ja. Ett enkelt sätt att själv avgöra om en ljudabsorbent är bra är att sätta örat cirka 3 cm intill. Det ska då kännas som att du får lock för örat. Eller som ett lätt tryck.

Upplever du ingen sådan effekt rekommenderar vi att du väljer en annan ljudabsorbent.

bry dig om tjockleken
Domo wall 6
Soneo wall 3
Triline webb
Softline bord 7
Honey webb

3 Smart placering

Placera Ljudabsorbenterna Smart

Ljudabsorbenters placering är viktiga för att du ska få ut maximal effekt. Det finns några fall där detta är särskilt viktigt att tänka på:

I avlånga kontor - "tubkontor"

I kraftigt avlånga kontor blir kortsidorna mycket viktiga. Här samlas nämligen stor en stor andel av ljudets energi och därför blir ljudabsorbenter särskilt effektiva här.

Så om du har ett mycket avlångt kontor ska du därför sätta ljudabsorbenter på båda kortändorna. Helst från golv ända upp till tak.

På en av två parallella väggar

Om du har två väggytor som står parallellt  mot varandra är det kostnadseffektivt att fördela dina ljudabsorbenter på den ena av dessa två.

Det räcker nämligen med en reflex i en av de hårda väggarna för att ljudet sedan ska stanna i ljudabsorbenten på andra sida. Du behöver alltså, vanligtvis, inte sätta ljudabsorbent på båda väggarna i detta fall.

Vid hörnor - Nära en medarbetare

Om medarbetare har sin arbetsplats i ett hörn bör du sätta flera ljudabsorbenter på den ena av de två väggytorna. Hörn skapar nämligen en kraftig ljudförstärkning, vilken reduceras med rätt ljudabsorbent.

Borde det då bli bättre om man sätter ljudabsorbenter på båda väggytorna i hörnet?

– Njae… Visst ökar ljuddämpningen, men risken är att det upplevs som alldeles för dämpat för medarbetaren i hörnet. Det brukar bli bättre om du lägger ordentligt med krut på en av de två hörnväggarna istället.

Måste jag täcka från golv till tak med ljudabsorbent?

Vanligtvis finns det akustiktak i kontor. Detta gör att det inte är kostnadsoptimalt att täcka hela väggen från golv till tak med ljudabsorbent.

Om det finns bra akustiktak i lokalen kan du som schablon placera ljudabsorbenter på en höjd från 80 centimeter upp till 200 centimeter.

Då hamnar ljudabsorbenterna i det horisontella ljudfältet i dina kollegors huvudhöjd.

Om det handlar om kortväggar i mycket avlånga kontor är det däremot mycket effektivt att täcka från golv till tak.

0 Comments

0 kommentarer

joakim scholander

Written by Joakim Scholander

Artiklar som andra läsare gått vidare till

Skapa en harmonisk arbetsmiljö med ljudabsorbenter

Skapa en harmonisk arbetsmiljö med ljudabsorbenter

En harmonisk arbetsmiljö med ljudabsorbenter skapar bättre fokus!  Att skapa en behaglig och harmonisk arbetsmiljö är avgörande för att främja produktivitet, välbefinnande och trivsel på arbetsplatsen. Ett av de mest underskattade elementen för att uppnå detta är...

Ekande arbetsrum – 4 åtgärder som ger komfort

Ekande arbetsrum – 4 åtgärder som ger komfort

Eliminera ekot: 4 effektiva åtgärder för att skapa en behaglig arbetsmiljö. Välkommen till vår guide om hur du kan förvandla ditt ekande arbetsrum till en bekväm och produktiv arbetsmiljö. Ett rum med mycket eko kan vara störande och påverka din koncentration och...