Lintex Edge 13286 scaled

Skärmande lösningar skapar komfort.

Ljuddämpande skärmar är en utmärkt lösning för att skapa en mer lugn och fokuserad arbetsmiljö, särskilt i öppna kontorslandskap där ljudnivån kan vara störande.

Ljuddämpande Skärmar Till Kontor – DET ÄR EN DJUNGEL! 

 Jag får många frågor om det här med skärmning till kontor.  

Funkar det egentligen?
Och vad finns det att välja på?

I min strävan att visa hur enkelt det kan vara att skapa arbetsro i öppna kontorsytor har vi nu kommit till skärmväggar av olika sorter  –  Och kom ihåg att det är skärmkraven vid varje plats som avgör vilken lösning du ska välja 

arbeta oppen yta

Skärmkrav 0

Inget i vägen – Helt öppet.

Om det inte finns något behov av skärmar på kontoret och inte heller något krav på skärmande inredning finns det ingen anledning att lägga in första stöten på skärmar.

Då är skärmkravet 0.

 

Skärmkrav 1

Enbart fixa skrivbordet.

Att ordna och fixa skrivbordet är en viktig åtgärd för att skapa en mer organiserad och funktionell arbetsplats. När behovet ligger i att upprätthålla ordning och undvika att saker trillar ner eller faller över kanten på skrivbordet, är det avgörande att skärmkrav 1 tillgodoses.

Tillräckligt med utrymme: Se till att skrivbordet har tillräckligt med utrymme för att rymma alla nödvändiga föremål utan att det blir överbelastat. En översiktlig och organiserad layout kan hjälpa till att minimera risken för att saker trillar ner.

Skärm anpassad för dina behov: Skrivbordet bör anpassas efter dina specifika behov och arbetsvanor. Välj en ljudabsorberande skärm som gör att dina saker inte trillar ner över kanten. 

Optima duo LIGHTER 3 scaled
Dezibel Table1 scaled

Skärmkrav 2

Även reducera visuell distraktion.

Att reducera visuell distraktion är avgörande för att skapa en ostörd och fokuserad arbetsmiljö. När behovet är att ha ordning och reda samtidigt som du vill minimera visuell distraktion och skapa en arbetsplats med en högre skärm på minst 600 mm över bordskanten, är det viktigt att skärmkrav 2 uppfylls.

Höjd och placering av skärmen: En skärm som är minst 600 mm över bordskanten kan hjälpa till att skapa en mer privat och avskärmad arbetsmiljö. Detta kan minska risken för visuell distraktion genom att skärmen blockerar synfältet från omgivande aktiviteter och rörelser.

Integritet och koncentration: Genom att ha en högre skärm kan du skapa en känsla av integritet och koncentration på din arbetsplats. Detta kan bidra till att du känner dig mer avskild från omgivande störningar och kan fokusera bättre på dina uppgifter.

 

 

Skärmkrav 3

Även börja reducera allmän ljudutbredning.

Att börja reducera allmän ljudutbredning är avgörande för att skapa en mer lugn och koncentrerad arbetsmiljö. Genom att använda tjocka och effektiva ljudabsorberande skärmar, samt placera högre skärmar både på sidorna och framför dig, kan du effektivt minimera ljudutbredningen och skapa en mer tyst arbetsplats.

Tjocka och absorberande skärmar: Välj skärmar som är tillverkade av tjocka och bra absorberande material för att effektivt dämpa ljudet. Material som akustisk skum, mineralull eller ljudabsorberande paneler är vanliga alternativ som kan minska ljudutbredningen och skapa en lugnare arbetsmiljö.

Högre skärmar på sidorna och framför dig: Genom att placera högre skärmar både på sidorna och framför dig kan du skapa en avskärmad och isolerad arbetsplats där ljudet har svårare att spridas. Detta kan minska störande ljud från omgivningen och skapa en mer koncentrerad arbetsmiljö.

2206 Zilenzio 15 scaled
ScreenIT 30 golv raka 1

Skärmkrav 4

Även reducera så mycket ljud det är realistiskt möjligt till närmsta kollegan.

Att reducera ljudnivån till närmsta kollega är en viktig åtgärd för att skapa en behaglig och produktiv arbetsmiljö där koncentrationen inte störs av omgivande ljud.

Ljudabsorberande skärmar: Användning av tjocka och effektiva ljudabsorberande skärmar mellan arbetsstationer kan minska ljudutbredningen och skapa en mer avskild arbetsmiljö för varje individ.

Avstånd och rumsplanering: Placera arbetsstationer på ett sätt som minimerar ljudöverföringen mellan kollegor. Öka avståndet mellan arbetsplatserna om möjligt för att minska risken för att ljudet når närmaste kollega.

Ljudabsorption: Se till att rummet har ordentligt med ljudabsorberande material så att ljudet från dig och dina kollegor inte studsar på väggarna eller i taket i rummet. 

0 Comments

0 kommentarer

joakim scholander

Written by Joakim Scholander

Artiklar som andra läsare gått vidare till

Hur mycket kan du kravställa Skärmväggar?

Hur mycket kan du kravställa Skärmväggar?

Vet du vilken skärmvägg du behöver?   Svaret på frågan är beroende på vilka krav du har. ➡️ Se filmen: "Hur Kan Du Kravställa Skärmväggar❓"samt" Hur Mycket Dämpar Dom❓"   Se filmen och lär dig: 💫  De fyra kravnivåer som avgör vilka skärmlösningar du ska...

läs mer
Projekt Bonava

Projekt Bonava

Vi Fixar Ljudmiljön hos Bonava En värld av förbättring och effektivitet, där ljudet inte längre är en hindrande faktor utan snarare en del av den harmoni som råder på arbetsplatsen. Strategisk Akustik blev stolt tilldelade uppdraget att ta fram en åtgärdsplan som...

läs mer