Kontor hogupplost scaled

Kollegors samtalsljud främsta störning i öppna kontorslandskap

I öppna kontorslandskap är det kollegors samtal och prat i bakgrunden som är den stora ljudboven.

Det kommer av att tillräckligt tydliga samtalslsjud går rakt in i medarbetares hjärnor och distraherar. Och ju tydligare samtalsljudet är, desto mer distraherar och stör det. Hör man då  många samtalsljud hela arbetsdagen i det öppna kontorslandskapet, blir det svårt att koncentrera sig och man blir supertrött i slutet av dagen.

 

5 STEG TILL OPTIMAL ARBETSMILJÖ

Reducera hur långt det låter och få upp till 95% mindre störning!

För att skapa arbetsro och komfort är nyckeln att reducera den totala mängden samtalsljud du och dina kollegor hör under en arbetsdag. Och du åstadkommer det genom att reducera hur långt det låter.

Jämför att du hör exakt vad alla kollegor säger upp till 30 meter bort (50-100 personer) med att du bara hör närmsta kollegorna 2-3 meter bort (2-6 personer). Det är en markant skillnad i belastning på din hjärna över en arbetsdag mellan situationen med långa höravstånd (30 m) och situationen med korta höravstånd (2-3 m).

Tar vi även hänsyn till att de kvarvarande ljuden kommer vara radikalt mindre intensiva så kommer den totala mängden störning och distraktion reduceras med nästan 95% (!) jämfört med utgångsläget.

Samtalsljuden ska alltså höras så kort det är möjligt i kontorslandskapet. Och för att åstadkomma detta på det mest effektiva sättet ska du kombinera fem åtgärder i rätt ordning.

akustiktak ecophon master ds ovan kundsupport 763x1024 1

STEG 1

Åtgärd 1: Öppna kontorslandskap ska alltid ha ett tjockt akustiktak

 

Vill du få ut mesta möjliga arbetsro för dina pengar ska du alltid börja med att installera ett heltäckande akustiktak i kontorslandskapet. Akustiktak har nämligen förmågan att reducera hur långt bort du hör vad som sägs och samtidigt sänka intensiteten på samtalsljud från de som sitter nära.

Spelar tjockleken verkligen stor roll?

Ja! Den är avgörande. För att du ska få rätt typ av ljudreduktion i kontorslandskap ska akustiktak vara tjocka, minst 40 mm. Ofta är akustiktak bara 15 eller 20 mm tjocka och då blir det helt enkelt inte bra. Väljer du att göra det rejält tjockt (70-100 mm) får du ännu bättre reduktion i hur långt bort en kollega hörs. Och dessutom ännu bättre komfort.

Men vi har ju redan ett akustiktak?

Vad bra!  Kontrollera hur tjockt det är. Lyft på en skiva och mät den. Är den bara 15-20 mm tjock är det ofta en enkel match att komplettera med ytterligare en 50 mm akustikplatta ovanpå. Och du – tro oss –  du kommer bli förbluffad över hur effektiv denna enkla och kostnadseffektiva åtgärd kan vara!

Vi har en massa installationer i våra tak. – Hur gör vi då?

Det är ingen fara. Du kan montera fristående takabsorbenter istället. Då är det lätt att anpassa för hur det ser ut i taket. Så länge takabsorbenterna du använder är av rätt konstruktion (minst 50 mm tjocklek i detta fall) och du täcker tillräcklig yta så blir det en stor förbättring efteråt.

Vad kan jag förvänta mig av ett tjockt akustiktak?

I en normal kontorslokal kan du förvänta dig att samtalsljud generellt upplevs mindre intensiva och att du inte kommer höra kollegor tydligt lika långt bort som tidigare. Från att i många fall höra upp till 30 meter bort kanske du nu bara hör 15-20 meter bort. En stor skillnad. Och hade du  inte något akustiktak alls innan kommer du uppleva förändringen radikal. En helt ny arbetsplats med markant högre komfort än tidigare!

STEG 2

Åtgärd 2: Gör väggar i ett öppet kontorslandskap till ljudslukare

 

Plana vägg- och glasytor är stora ljudbovar i kontorslandskap. De förstärker och sprider alla ljud över långa avstånd. För att få en rejält minskad ljudutbredning ska du försöka täcka minst 25% av all vertikal yta med ljudabsorbent och/eller rätt form av gardintyg. Då gör du väggarna till effektiva ljudslukare istället för ljudförstärkare.

Bonava 4

25 av all vertikal yta? Behövs det verkligen så mycket?

Ja. Kom ihåg att vi ska reducera hur långt det låter i kontorslandskapet på det mest kostnadseffektiva sättet. Då är vertikala ytor jätteviktiga. Mängden 25% är vår väl beprövade schablon för att samtalsljud inte ska höras långt i ditt kontor, ett bra riktmärke.

Kan jag själv avgöra om en ljudabsorbent är bra?

Ja. Nyckeln för att bedöma en ljudabsorbent är dess tjocklek. Välj endast i undantagsfall ljudabsorbenter som är tunnare än 40 mm. Ett annat förenklat sätt du också kan testa en ljudabsorbent på är att se om det känns som du får lock för örat när du håller den intill.

Är gardiner och textil ljuddämpande?

Ja. Du kan absolut använda textilier och gardiner för att absorbera ljud från hårda väggytor. Tänk dock på att du ska välja textil som är tjock och att det samtidigt går att blåsa igenom textilen. Du ska också hänga textilen med 85% vådning och gärna minst 10 cm ut från väggen för bästa effekt.

Vi har stora glaspartier i vårt kontorslandskap – Vad gör vi med dom?

Glaspartier är alltid en ljudutmaning i kontorslandskap. Glaspartier ger nämligen supervassa ljudreflexer. Om du har möjlighet i förhand före inflyttning så är det effektivt att montera glaspartier vinklade. Då studsar ljudet en aning uppåt istället för rakt mot nästa plana hårda yta. Annars är det viktigt att hantera den hårda yta som är rakt motstående ett glasparti. Och se till att den motstående ytan är dämpad istället.

skarmvagg clip sline

STEG 3

Åtgärd 3: Säkerställ att det inte är för tyst i bakgrunden 

 

 

Vet du att det nästan alltid är alldeles för tyst i bakgrunden i kontorslandskap? Vi menar alltså byggnadens egen ljudbakgrund.

Det som händer när ljudbakgrunden är för svag är att vår hörsel blir mycket mer känslig. Även små ljud blir då till en stor störning och kollegors samtalsljud hörs supertydligt.

 

Men om det är för tyst – Vad gör man då?

Jo, du tillför ljud. Rätt typ av ljud på ett kontrollerat vis! Det kan låta konstigt att det kan bli ”tystare” av att tillföra ljud, men då ökar faktiskt komforten samtidigt som medarbetare blir markant mindre distraherade av varandra.

Det är dock superviktigt att det görs på rätt sätt. Du ska använda en sorts brus – liknande skogens sus – som är särskilt framtaget för att vara komfortabelt och samtidigt maskerande för informationen i samtalsljud.

Det ska spelas från många emittorer i taket i en genomtänkt placering. Då blir bakgrundsljudet så omslutande att det inte alls märks. Det bara finns där och gör sitt jobb – minskar störning och minskar distraktion.

Vad ska vi absolut inte göra med ljudbakgrunden?

Det du absolut inte ska göra i vanliga kontorslandskap är att spela musik eller andra ljud okontrollerat. Musik är kognitivt engagerande för hjärnan, i synnerhet om du inte valt den själv, och maskerar samtalsljud dåligt. Följden är en ökad belastning på medarbetare och försämrad situation.  Om medarbetare däremot själv väljer att spela musik i hörlurar är en annan femma. Då har hen ju full kontroll.

STEG 4

Åtgärd 4: Undvik hårda ytor nära medarbetare

 

Hårda ytor nära medarbetare fungerar som ljudförstärkare – man både hör och hörs längre med hårda ytor nära. Därför ska du se till att inreda dina kontorsytor smart.

En av de vanligaste fällorna vi stöter på är hårda förvaringsskåp direkt vid sidan och bakom medarbetare.

ScreenIT 30 golv raka 1

Jämför det här med hur vi gör för att höra bättre – vi sätter händerna kupade nära öronen. Och om vi ska höras längre – vi sätter händerna kupade framför munnen. Det är precis samma som med hårda förvaringsskåp nära medarbetare.

 

Men vad gör vi om vi har hårda skåp nära medarbetarna då?

Se över layouten!  Se efter om det finns möjlighet att flytta förvaringsskåpen till några få utvalda platser. Då har du fått bort de hårda förstärkande ytorna från medarbetarna och samtidigt (om du tänker smart ) reducerat den totala mängden ljudreflekterande yta i lokalen.

Du kommer förmodligen behöva komplettera med ljudabsorberande skärmar i någon form. Och det beskriver vi i nästa steg, det femte.

Dezibel Table1 scaled

STEG 5

Åtgärd 5: Optimera inredning i kontorslandskapet

 

Nu i det femte steget är det läge att se över inredningen. Här kan olika konfigurationer av ljudabsorberande skärmar komma till sin rätt.

I rätt konfiguration är dessa bra på att ytterligare reducera lång ljudspridning i ett kontorslandskap. Men för att du ska få ut den potential de erbjuder måste du först ha ett bra akustiktak och tagit hand om väggytorna. Annars kommer ljudet ta sig runt skärmarna och störa ändå.

Vad är det viktigaste att tänka på med ljudabsorberande skärmar?

 

Det är fyra saker du ska tänka på:

1. Välj tillräckligt höga och tillräckligt breda.

Annars reducerar de inte ljud effektivt. Och med rätt höjd reducerar de även synintryck effektivt. En ofta bortglömd störning i kontorslandskap.

2. Placera skärmväggar och bordsskärmar strukturerat

Det funkar tyvärr inte att punktmarkera och tro att det ska bli tyst på andra sidan om en skärm. Det är när du gör genomtänkt likadant i hela kontorslandskapet som du får rejäl ytterligare reduktion i hörbarhet över avtånd.

3. Välj alltid skärmlösningar med ljudabsorberande kärnor.

Endast i speciella undantagsfall rekommenderar vi hårda kärnor (mdf eller annat trä) i skärmväggar. Det har att göra med att hårda kärnor alltid reflekterar ljud, även om det är en tunn absorbent på vardera sidan om den hårda kärnan.

4. Se också till att anpassa skärmlösningar för olika arbetsgrupper.

De som jobbar individuellt, exempelvis en telefonsupport, kan med fördel placeras i bio-sittning alla riktade åt samma håll. På skrivbordet monteras ljudabsorberande bordsskärmar i front och båda sidor om skrivbordet. Då reduceras ljudutbredning från dessa medarbetare mycket effektivt.

Arbetsgrupper som vill sitta mittemot varandra i fyrgrupper för att kunna se varandra kan istället få ljudabsorberande golvskärmar bakom ryggarna/mellan varje fyrgrupp. Dessa golvskärmar bör vara i 150 cm höjd. Då är de tillräckligt höga för att reducera ljudutbredning och samtidigt tillräckligt låga för att alla medarbetare ska kunna se över skärmarna om man står upp.

 

0 Comments

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

joakim scholander

Written by Joakim Scholander

Artiklar som andra läsare gått vidare till

Letar du ljudabsorbenter – Tänk på det här!

Letar du ljudabsorbenter – Tänk på det här!

Maximera Effektiviteten: Vägen till en Ljudfri Arbetsplats med Ljudabsorbenter  Letar du ljudabsorbenter? När du letar efter ljuddämpande lösningar för ditt kontor är det viktigt att tänka på flera faktorer för att få ut det bästa av din investering. Väggarna utgör en...

läs mer
Välj rätt bordsskärmar för ljudmiljön

Välj rätt bordsskärmar för ljudmiljön

Det finns en hel del att ta hänsyn till när du väljer bordsskärmar.  Välj rätt bordsskärmar för ljudmiljön när det är dags att investera i bordsskärmar för att skapa en mer privat och avskild arbetsmiljö vid skrivborden. Utöver att erbjuda en känsla av integritet och...

läs mer